Terug naar nieuwsoverzicht

Resultaten visitatie Domesta 2015 bekend

15 juli 2019

Een keer in de vier jaar zijn woningcorporaties verplicht een visitatie te laten uitvoeren door een onafhankelijke commissie. In het voorjaar van 2015 vond de visitatie van Domesta plaats en nu zijn de resultaten bekend: Domesta scoort gemiddeld een 6,8.

Een belangrijk instrument

Visitatie is een belangrijk instrument om het maatschappelijk presteren van corporaties te beoordelen en te verbeteren. De visitatiecommissie beoordeelde onze maatschappelijke prestaties over de jaren 2011-2014. De visitatie vond plaats volgens de door de SVWN (Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland) opgestelde methodiek. Resultaten zijn daarmee onderling vergelijkbaar.

Een betrouwbare samenwerkingspartner

De belanghebbenden van Domesta zien ons als degelijke en betrouwbare samenwerkingspartner, die haar kerntaken en projecten goed uitvoert. De financiën zijn goed op orde en we bouwen kwalitatief goede woningen. Zowel de belanghebbenden als de commissie geven ons ook nog verbetersuggesties mee. We noemen er een paar:

  • Scherp het gezicht van Domesta aan en verbeter de communicatie.
  • Verbeter de toegankelijkheid van de organisatie voor huurders.
  • Bezuinig verder op de organisatie, zodat er meer geld beschikbaar komt om de huren betaalbaar te houden en andere prestaties te leveren.
  • Betrek belanghebbenden meer bij beleidsontwikkeling.

De aanbevelingen nemen we mee!

Alhoewel we het presteren van Domesta in de afgelopen periode op enkele onderdelen door een andere bril bekijken dan de visitatiecommissie, zijn we tevreden met de score van een 6,8 en zien we ook verbeteringen op basis van deze visitatie. De aanbevelingen van de visitatiecommissie en onze belanghebbenden nemen we mee bij de uitwerking van ons nieuwe ondernemingsplan.

Geïnteresseerden kunnen hier de inhoud van het hele rapport lezen

Resultaten visitatie Domesta 2015 bekend