Terug naar nieuwsoverzicht

Alle Drentse corporaties zetten in op circulair bouwen

9 oktober 2018

Alle Drentse corporaties zetten in op circulair bouwen

Met het project 'Drenthe woont circulair’ zetten we ons samen met de andere 7 Drentse corporaties in om circulair bouwen in de provincie te stimuleren. Vrijdag 5 oktober ondertekenden we een verklaring hierover.

Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de ‘Expeditie energieneutraal wonen in Drenthe’ in Assen. Ook Bouwend Nederland, Uneto-VNI Noord (installatiebranche), BNA (Bond Nederlandse Architecten), NICE (Noordelijk Innovatie lab Circulaire Economie) en de provincie Drenthe zetten hun handtekening.

Proefprojecten

Met proefprojecten leren we om te gaan met allerlei onderdelen van circulaire woningbouw. Bij circulair bouwen gebruiken we zoveel mogelijk grondstoffen en materialen op een slimme manier, in een gesloten kringloop, opnieuw. In samenwerking met NICE krijgen de medewerkers van de corporaties een opleiding op dit gebied aangeboden. Ook starten alle corporaties vanaf april 2019 met ontwerpteams die circulaire nieuwbouwprojecten gaan ontwikkelen. De brancheorganisaties Bouwend Nederland, Uneto-VNI Noord en BNA zullen de lokaal deelnemende bedrijven in de ontwerpteams actief ondersteunen, adviseren en begeleiden met de nieuwste kennis en innovaties op het gebied van circulaire- en CO2 neutrale huizen. Door dit samen aan te pakken, bundelen we de beschikbare kennis en ervaring en zetten dit ook echt in. Zo willen we niet alleen onszelf, maar ook de marktpartijen, scholen en kennisinstituten, uitdagen om te komen met vernieuwende aanpakken in de woningbouw. 

Toekomstige generaties

Corporaties zijn verantwoordelijk voor het bieden van goede, betaalbare, gezonde en ook duurzame huizen voor huurders die daarvan afhankelijk zijn. Nu, maar ook in de toekomst. Circulair bouwen helpt hierbij. De bouwsector verbruikt veel grondstoffen, energie en water. Door hier duurzaam mee om te gaan, valt er dus veel te winnen.