Terug naar nieuwsoverzicht

Bert Moormann nieuwe voorzitter directie

7 januari 2016

1 november 2014 trad onze driehoofdige directie aan. Om de continuïteit te borgen heeft Carl Weelink dit eerste jaar de voorzittersrol op zich genomen. Het afgelopen jaar is gebruikt om toekomstplannen te maken. Nu breekt een fase aan waarin de plannen worden uitgevoerd en we nog nadrukkelijker de samenwerking met huurders en andere partijen zoeken. Bert Moormann is de meest aangewezen persoon om hier namens de directie leiding aan te geven. Hij heeft daarom per 1 januari de voorzittershamer van Carl overgenomen.

Onze driehoofdige directie blijft dus gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie maar Bert Moormann wordt door deze stap meer het eerste aanspreekpunt en het gezicht van Domesta naar buiten toe.
 

Bert Moormann nieuwe voorzitter directie