Terug naar nieuwsoverzicht

Domesta beperkt de huurverhoging en zet in op maatwerk

16 november 2016

1 juli is het moment waarop jaarlijks de huurverhogingen door corporaties worden doorgevoerd. Domesta berekent dit jaar voor de grootste groep huurders alleen de inflatie door. Huishoudens met een hoger inkomen krijgen wel te maken met een huurverhoging. 

Concreet betekent dit dat zo’n 95% van de huurders van Domesta straks 0,6% meer huur betaalt, waarvan in de meeste gevallen een deel wordt gecompenseerd door huurtoeslag. Huurders met een inkomen boven de € 44.360 krijgen een huurverhoging van inflatie + 4%.

Betaalbaarheidsfonds

De minimale huurverhoging is niet het enige dat Domesta doet. We gaan ook door met het ‘Betaalbaarheidsfonds’. Uit dit fonds bekostigen we maatwerk om individuele knelpunten op het gebied van betaalbaarheid op te lossen. Zo kunnen huurders op deze website een huurprijscheck invullen en naar aanleiding daarvan met een medewerker van Domesta bespreken hoe meer balans in het huishoudboekje verkregen kan worden. De hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit uitgestelde betaling voor zonnepanelen, een gratis budgettraining, hulp bij het aanvragen van toeslagen en subsidies, etc.
Ook op initiatief van medewerkers van Domesta worden maatwerkoplossingen uit dit fonds gefinancierd.

Daarnaast kunnen bewoners besparen door te kiezen voor zonnepanelen en investeert Domesta de komende jaren meer dan gemiddeld in het energiezuiniger maken van de huizen. Dit leidt uiteindelijk ook tot lagere lasten voor de huurders.

Directeur Bert Moormann: “Ik vind dat Domesta echt werk maakt om het wonen betaalbaar te maken en dat we met bovengenoemde activiteiten de beloften uit ons ondernemingsplan nakomen. Om de knelpunten bij individuele huurders op te lossen is maatwerk nodig!”

Domesta gaat haar best doen om nog meer mensen te laten profiteren van het Betaalbaarheidsfonds en wil daarbij ook samenwerken met gemeenten en andere maatschappelijke organisaties in het werkgebied. 14 april organiseerden we een bijeenkomst over wonen en geld. Tijdens die bijeenkomst bleek al dat daar ook bij die andere partijen veel steun voor is.

Toegestane verhoging

Woningcorporaties mogen de huur dit jaar verhogen met inflatie (= 0,6%)+ een percentage. Dat percentage hangt af van het inkomen en varieert van 1,5 % voor de lagere inkomens tot 4% voor de hogere inkomens.

De boven in dit bericht genoemde verhogingen gelden voor de meest voorkomende situaties. Bewoners van een huis dat op korte termijn wordt gesloopt krijgen bijvoorbeeld geen huurverhoging en aan bewoners van een onzelfstandige woonruime wordt ook alleen de inflatie doorberekend.

Ben jij huurder bij Domesta? Dan krijg je vóór 1 mei  een mail of brief over de huurverhoging die voor jou geldt. Ben je het niet eens met de huurverhoging? Download hier het bezwaarschrift

Domesta beperkt de huurverhoging en zet in op maatwerk