Terug naar nieuwsoverzicht

Domesta en Treant ruilen De Springplank en Holdert in Emmen

26 augustus 2015

Dinsdag 25 augustus zijn de handtekeningen op papier gezet: per 1 september is Treant Zorggroep eigenaar van de multifunctionele accommodatie De Springplank en is wooncorporatie Domesta eigenaar van woonwijkcentrum Holdert.

De Springplank in Emmen is in opdracht van Domesta gebouwd en in 2012 opgeleverd. Domesta heeft geïnvesteerd in De Springplank omdat het een belangrijke maatschappelijke bijdrage levert aan de leefbaarheid van Emmen en omgeving en bovendien in het verlengde ligt van het zorgvastgoed dat Domesta al succesvol exploiteert. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bleek echter een deel van het project als een niet toegestane activiteit voor corporaties te beschouwen. Het ministerie verplichtte de corporatie daarom om het gebouw te verkopen.

Dat bleek in deze tijd – ondanks de gezonde exploitatie – een lastige opgave. Treant had als grootste gebruiker wel interesse in een overname maar wilde / kon haar vastgoedportefeuille niet verder uitbreiden. De huidige oplossing waarbij beide gebouwen als het ware geruild zijn, is dus in het belang van beide partijen.

De Springplank
De Springplank is een multifunctionele accommodatie op het terrein van ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Het gebouw biedt onderdak aan de Mytylschool, de afdeling kinderrevalidatie van het Scheper, een radiotherapiecentrum van het UMCG, Stichting Kinderwereld (kinderopvang) en OIM Orthopedie. De drie bovenste verdiepingen staan nog te huur. Het gebouw is door middel van een luchtbrug verbonden met het atrium van het Scheper.

Holdert
Holdert is een woonwijkcentrum gelegen in het centrum van Emmen naast de nieuwe dierentuin. Het is een gebouw met zeven verdiepingen die ruimte bieden aan 78 zorgappartementen, 42 verpleeghuiskamers en diverse voorzieningen als een restaurant, winkel en kapsalon. Holdert was het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws omdat het in 2014 is verkozen tot ‘meest gastvrije woonzorgcentrum van Nederland’. Holdert biedt niet alleen diensten aan de eigen bewoners maar ook mensen uit de buurt kunnen er terecht. De nieuwe eigenaar Domesta verhuurt het gebouw in ieder geval de komende tien jaar aan Treant Zorggroep.

Gevolgen
De gebruikers van De Springplank en de bewoners van Holdert zullen in de praktijk geen verschil merken van de nieuwe eigenaar.
Voor zowel Domesta als voor Treant is dit een uiterst aantrekkelijke transactie. Treant Zorggroep krijgt door deze ruil de mogelijkheid om in de toekomst diverse kantoorfuncties in de nabijheid van ziekenhuislocatie Scheper te huisvesten. Voor wat betreft Holdert speelt het daarnaast in op veranderende regelgeving en financiering op het gebied van wonen en zorg.
Voor Domesta is Holdert een welkome aanvulling op de zorgportefeuille. Op het terrein van Holdert verhuurt Domesta aanleunwoningen en is onlangs het gebouw De Esch opgeleverd met daarin fraaie appartementen voor ouderen.

Domesta is er trots op dat De Springplank is gerealiseerd. Zo hoeven de patiënten uit Emmen en omgeving dankzij De Springplank voor bestraling niet meer ver te reizen en hebben de kinderen van de Mytylschool na 10 jaar eindelijk een vast onderdak gekregen in Emmen.

Domesta en Treant ruilen De Springplank en Holdert in Emmen