Terug naar nieuwsoverzicht

Domesta onderzoekt mogelijkheden extra woonruimte voor statushouders

24 september 2015

Maatregel moet extra wachttijden reguliere woningzoekenden voorkomen

Domesta onderzoekt de komende tijd of leegstaand vastgoed in de gemeente Emmen, Hoogeveen en Coevorden op korte termijn geschikt te maken is voor de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsstatus. Op die manier wil Domesta voorkomen dat reguliere woningzoekenden met extra wachttijd te maken krijgen.

Samen met genoemde gemeentes zoekt Domesta geschikte locaties, zoals leegstaande kantoren of bedrijfspanden, die eenvoudig tot woning aangepast kunnen worden. Op dit moment zijn er nog geen concrete afspraken over locaties gemaakt.

Bert Moormann, directeur van Domesta:

“Domesta heeft als woningcorporatie een maatschappelijke en morele verplichting mensen met een verblijfsvergunning een huis aan te bieden. Op dit moment beschikken we over voldoende huizen en is er nog geen tekort.

Door de toename in het aantal vluchtelingen de afgelopen weken moeten we ons erop voorbereiden dat de vraag naar geschikte woonruimte toeneemt. Door te zoeken naar alternatieve woonruimte bereiden we ons hier op voor en voorkomen we dat de wachtlijsten voor onze reguliere woningzoekenden oplopen.”

Gemeenten krijgen op basis van hun grootte elk jaar een taakstelling van het Rijk om een bepaald aantal vergunninghouders te huisvesten. De gemeenten maken op hun beurt  afspraken met woningcorporaties over het aantal te plaatsen huishoudens.  

Domesta onderzoekt mogelijkheden extra woonruimte voor statushouders