Terug naar nieuwsoverzicht

Domesta onderzoekt samen met collega-corporaties en gemeente Hoogeveen woonwensen Hoogeveners

24 december 2015

Woningmarktonderzoek

We gaven samen met collega-corporaties Actium en Woonconcept en de gemeente Hoogeveen opdracht aan onderzoeksbureau KAW voor het uitvoeren van een woningmarktonderzoek. Deze week valt daarom bij 10.000 adressen in de gemeente Hoogeveen een vragenlijst op de deurmat. In deze vragenlijst kunnen inwoners aangeven hoe zij het wonen in Hoogeveen beleven en welke wensen ze hebben voor hun woning en woonomgeving. Alle deelnemers aan het onderzoek maken, als dank voor hun bijdrage, kans op één van drie iPads.

Participatie

Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe betrouwbaarder de onderzoeksresultaten zullen zijn. Domesta en haar huurdersplatform vinden het belangrijk dat ook zoveel mogelijk van onze huurders in de gemeente Hoogeveen meewerken aan het onderzoek. 

Ontving je geen vragenlijst per post? Vul dan online de vragenlijst in. 

Voor vragen over het onderzoek kun je per e-mail contact opnemen met Leo Prins van KAW: l.prins@kaw.nl

Domesta onderzoekt samen met collega-corporaties en gemeente Hoogeveen woonwensen Hoogeveners