Terug naar nieuwsoverzicht

Domesta zet rem op stijging huren

30 april 2015

Domesta zet rem op stijging huren

Jaarlijks op 1 juli worden de huren door de woningcorporaties opnieuw vastgesteld. De meeste huurders van Domesta krijgen dit jaar te maken met een huurverhoging van slechts een procent. Dit is de hoogte van de inflatie.

Naast deze beperkte huurverhoging wil Domesta meer doen om de woonlasten voor de huurders betaalbaar te houden. We hebben een betaalbaarheidsfonds van € 500.000 opgericht dat we willen inzetten om in de meest schrijnende situaties bij te springen. Directe aanleiding is de uitkomst van het woonlastenonderzoek dat Domesta samen met vijf andere Drentse corporaties heeft uitgevoerd.

We zijn nu aan het uitwerken hoe we dit betaalbaarheidsfonds zo kunnen inzetten dat de bijdragen op de goede plaatsen terecht komen en dat het past binnen de regelgeving. Ook in ons nieuwe ondernemingsplan wordt betaalbaarheid van de woonlasten hét speerpunt.

Huurverhoging

De overheid geeft corporaties de mogelijkheid om de huur met tweeënhalf tot maximaal vijf procent te verhogen. Domesta kiest er - vanwege de betaalbaarheid van de woonlasten - voor om bij de grootste groep huurders de huur met één procent te verhogen. Dit percentage komt overeen met de inflatie en geldt voor de huurders met een jaarinkomen tot € 43.786. Huurders met een inkomen boven € 43.786 krijgen de maximale huurverhoging van vijf procent (inflatie plus vier procent).Alle huurders ontvangen voor 1 mei een mail of brief met daarin hun nieuwe huurbedrag per 1 juli 2015.

Wilt u weten wat wij doen met uw huur? Bekijk dan de 'huisgrafiek'.