Terug naar nieuwsoverzicht

Groot woonlastenonderzoek

9 juli 2018

In 2014 kregen wij door een groot woonlastenonderzoek onder huurders inzicht in de betaalbaarheid van het wonen. Kunnen huurders nog rondkomen? Welk deel van hun inkomen zijn huurders kwijt aan woonlasten? Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben we - samen met de andere corporaties en huurdersorganisaties - stevig ingezet op het vergroten van de betaalbaarheid van het wonen. En op het verkleinen van betaalbaarheidsrisico’s voor huurders.

In mei meten we de betaalbaarheid van het wonen opnieuw. Zo houden we de ontwikkelingen in de gaten en zien we wat het effect is van de maatregelen die we de afgelopen jaren namen. 
We doen het onderzoek samen met de huurdersorganisaties en Actium, De Volmacht, Lefier, Omnia Wonen, Stichting Eelder Woningbouw, Wetland Wonen, Woonborg, Woonconcept en Woonservice.

Het onderzoek

Bureau Companen uit Arnhem voert het woonlastenonderzoek uit. Zij benaderen de huurders van Domesta per mail of per brief. De huurders krijgen vragen over hun woonlasten (zoals huur, gas, water, elektriciteit en gemeentelijke heffingen), over zaken waarop ze bezuinigen en over hun ervaringen. Deelname aan het onderzoek is anoniem.

De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we om onze maatregelen gericht op betaalbaarheid waar nodig aan te scherpen. We nemen de uitkomsten ook mee in onze overleggen met huurdersverenigingen en gemeenten. 

Na de zomer verwachten we de onderzoeksresultaten.

Groot woonlastenonderzoek