Terug naar nieuwsoverzicht

Hoe zit het met de geldigheid van de inkomensafhankelijke huurverhoging?

29 maart 2016

Er is de afgelopen tijd veel te doen over inkomensgegevens die de belastingdienst aan woningcorporaties heeft gegeven. De Raad van State, de hoogste rechtbank van ons land, oordeelde dat de belastingdienst deze gegevens wegens privacy redenen niet aan de corporaties had mogen geven. 

Veel huurders vragen zich nu af of de huurverhogingen op basis van deze gegevens wel geldig zijn. Het antwoord is - tot nu toe - ja.

Dat de belastingdienst de gegevens niet mocht verstrekken is een zaak tussen de belastingdienst en minister. Juridische experts zeggen dat woningcorporaties de wet niet hebben overtreden. Ze hebben gehandeld binnen de ruimte die ze van de minister kregen.

Op dit moment is de minister bezig met een wet die regelt dat de belastingdienst de inkomensgegevens wel mag delen. Op dit moment is de minister bezig met een wet die regelt dat de belastingdienst de inkomensgegevens wel mag delen. 

De Woonbond spant ondertussen een rechtszaak aan. Zij willen de huurverhogingen op basis van de gegevens ongedaan maken en dat huurders worden gecompenseerd.

Totdat er een bindende uitspraak ligt, handhaven de corporaties de huidige huurverhogingen. 

Hoe zit het met de geldigheid van de inkomensafhankelijke huurverhoging?