Terug naar nieuwsoverzicht

Huurders willen zelf ook meewerken aan betaalbaarheid

1 september 2015

Huurders willen zelf ook meewerken aan betaalbaarheid

Hoewel ons huidige ondernemingsplan nog doorloopt, zijn wij al gestart met een nieuw plan. Geen volledig nieuw beleid, wel een koerswijziging omdat de huidige tijd ons voor andere opgaven stelt. De betaalbaarheid van het wonen krijgt een nog grotere rol in ons beleid. Dit in combinatie met zeggenschap van huurders.

Een belangrijke reden om extra energie te steken in betaalbaarheid is de uitkomst van het vorig jaar gehouden woonlastenonderzoek. De deelnemende huurders konden daarbij ook aangeven of ze verder met ons mee wilden denken over dit onderwerp. De groep die dat wilde heeft voor de zomervakantie opnieuw een enquête ontvangen. Nu ging het vooral over wat mensen zelf willen en kunnen doen om het huren beter betaalbaar te maken. Zouden mensen - bijvoorbeeld in ruil voor een vergoeding - zelf iets extra’s willen doen in hun huis/flat/ buurt, zodat Domesta dat niet meer hoeft te doen?  

Er lijkt hiervoor zeker interesse, maar de meningen verschillen erg. Zo willen ongeveer twee op de vijf huurders best iets doen in hun flat of buurt, helemaal in ruil voor een vergoeding. Bijna de helft van de huurders zou best wat langer met een keuken willen doen als ze zo geld kunnen besparen. Ruim 50% van de huurders is geïnteresseerd in het plaatsen van zonnepanelen als de huurverhoging lager is dan het voordeel op de energierekening. Zo maar een aantal voorbeelden van zaken die huurders zelf zouden kunnen doen. Een aantal van deze bespaarmogelijkheden zal Domesta zelf actief oppakken en aan iedereen aanbieden, voor de rest hangt het vooral af van initiatieven van huurders. 

Met een groep van de invullers van de tweede enquête hebben we onlangs een boeiend gesprek gevoerd over dit onderwerp. De bewoners maakten onder andere duidelijk dat:

  • Zij het gevoel hebben dat Domesta efficiënter om kan gaan met onderhoud / reparaties door zaken in één keer af te handelen;
  • Er veel waardering is voor de huismeesterfunctie (kan hij niet nog wat meer doen?);
  • Ze graag betrokken willen zijn bij de keuzes die Domesta maakt in hun complex (bijvoorbeeld keuze schoonmaakwerkzaamheden, keuze maatregelen bij een renovatie);
  • Ze vinden dat de verhouding tussen de huur en de kwaliteit van de huizen meer in balans zou moeten zijn;

Partners
Naast deze groep huurders, hebben we eind augustus ook met een groep professionals op het gebied van betaalbaarheid / leefbaarheid gesproken. Ook dit was een prettige bijeenkomst. De professionals reageerden positief op onze eerste plannen.  Er werden onder meer ideeën geopperd over het samenwerken in de wijken/buurten en over hoe om te gaan met vergoedingen.

Verder wordt er gesproken met wethouders/directeuren en bestuurders van partnerorganisaties en vanzelfsprekend met het Huurdersparticipatieplatform. Eind dit jaar moet ons nieuwe plan klaar zijn.