Terug naar nieuwsoverzicht

Ruimte om te leven in de praktijk

14 juli 2017

Ruimte om te leven in de praktijk

Het jaar 2016 was het eerste volle jaar dat we de plannen uit ons ondernemingsplan ‘Ruimte om te leven’ in de praktijk brachten. Dit staat dan ook centraal in ons jaarverslag. Je kunt hem hier lezen. Dankzij de inzet van medewerkers, huurders en samenwerkingspartners blikken we terug op een goed jaar, waarin weer veel mooie dingen tot stand kwamen.

Ruimte om te leven

Het verbeteren van de betaalbaarheid van het wonen vinden we heel belangrijk. Daarom beperkten we de huurverhoging voor de laagste inkomens, heeft iedereen recht op gratis zonnepanelen, bieden we budgettrainingen aan en experimenteren we met de VoorzieningenWijzer. Maar we deden meer. In ons jaarverslag staan we hier uitgebreid bij stil.

Buurman

Met ‘ruimte om te leven’ hebben we ook een beweging ingezet om de gelijkwaardigheid tussen ons en de huurder te herstellen. We willen minder een instituut zijn en ons opstellen als buurman. Dit vraagt een andere houding en geeft onze organisatie een menselijk gezicht.

Op papier lijken corporaties rijker

De nieuwe Woningwet bepaalt dat we onze huizen vanaf 2016 moeten waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Een waarderingsmethodiek met andere uitgangspunten en bijbehorend andere (hogere) uitkomsten. Deze marktwaarde komt gemiddeld dertig procent hoger uit dan de ‘werkelijke’ bedrijfswaarde. Een waardestijging die naar verwachting niet gerealiseerd kan worden, omdat allereerst de gehanteerde uitgangspunten niet passen in ons beleid en wij daarnaast de ingerekende verkoop of huurstijging niet zomaar kunnen realiseren. Op papier lijken corporaties nu veel rijker, terwijl er aan de werkelijke huuropbrengsten en kosten niets verandert.

Maar er is meer…

Natuurlijk speelde zich meer af in 2016. Zo gingen we verder met de invoering van de nieuwe Woningwet, investeerden we volop in het energiezuiniger maken van onze huizen en… In ons jaarverslag nemen we je mee in alles wat we deden. Veel leesplezier!