Terug naar nieuwsoverzicht

Uitkomsten Woonlastenonderzoek Domesta 2015

1 januari 2015

Onder de Drentse huurders hebben vooral één- en twee-ouder gezinnen en eenpersoonshuishoudens een hogere kans op betalingsproblemen. Dat is de conclusie van het woonlastenonderzoek dat zes Drentse corporaties en hun huurdersorganisaties afgelopen zomer lieten uitvoeren. Oudere huurders hebben de minste kans op problemen. De aanleiding van het onderzoek is de zorg over de woonlasten van huurders.

In de aanpak willen huurders en verhuurders samen optrekken. Hoe zwaar drukken de woonlasten op het inkomen van huurders? Dat is de centrale vraag in het onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Companen in opdracht van Actium, Domesta, De Volmacht, Woonborg, Woonconcept en Woonservice en de huurderorganisaties van deze corporaties.  

Een gemiddeld huishouden betaalt na verrekening van de huurtoeslag €420 huur per maand. Dat is ongeveer 26 procent van het totale gemiddelde inkomen. De totale woonlasten (huur, gas, water, elektriciteit en gemeentelijke lasten) liggen rond de €595 per maand. Dit is ongeveer 37 procent van het maandinkomen. Bij mensen met een betaalbaarheidsrisico is dit percentage hoger, ca. 44%. De voornaamste reden voor het hogere percentage is het lagere gemiddelde inkomen van deze huishoudens.  

De corporaties en huurdersorganisaties zijn eensgezind in hun zorgen over de betaalbaarheid van het wonen voor de laagste inkomens. In een eerste overleg over de resultaten en mogelijke vervolgstappen, hebben de corporaties toegezegd hun huidig huurprijsbeleid onder de loep te willen nemen en aan te passen. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële mogelijkheden van de verschillende corporaties.  

Niet alleen huurprijzen spelen een rol bij het betaalbaar houden van het wonen. Er zijn ook gedeelde zorgen over de hoogte van energielasten, gemeentelijke heffingen en zorgkosten. Corporaties en huurders  zijn er van overtuigd dat alleen een brede en gezamenlijke aanpak leidt tot verbetering van de financiële positie van huurders met een betaalbaarheidsrisico. Samen willen ze dit geluid laten horen bij gemeenten, energieleveranciers en andere partijen. 

Ruim 6.200 huurders hebben de vragenlijst ingevuld. Hierbij is opvallend te noemen dat meer dan 60% van de respondenten dit via internet heeft gedaan. De onderzoeksresultaten zijn volledig geanonimiseerd. Hiervoor is, vanwege de privacy gevoelige informatie, vooraf de garantie gegeven aan de respondenten. 

Download het rapport (PDF)

Download de infographic

Uitkomsten Woonlastenonderzoek Domesta 2015