Terug naar nieuwsoverzicht

'Vreemd volk' over de werkvloer

29 september 2016

Dertien Drentse organisaties zorgen in de week van 3 tot en met 7 oktober voor reuring op de werkvloer: medewerkers van deze organisaties stappen net als altijd in de auto, pakken de fiets of nemen de bus… Deze keer niet om naar hun eigen werk te gaan, maar om een dag(deel) een kijkje te nemen in een andere keuken. Ruim 130 mensen doen mee!

Dit gebeurt allemaal tijdens de allereerste Drentse Week van de Uitwisseling. In die week kunnen medewerkers ervaren hoe hun functie ergens anders in z’n werk gaat. Of ze ontdekken dat ze de al lang gedroomde stap in hun loopbaan écht willen zetten door mee te lopen in een hele andere functie.

Alle deelnemende organisaties zien de Week van de Uitwisseling als een mooie manier om de blik te verruimen buiten de eigen organisatie, (meer) inzicht te krijgen in talent, te werken aan duurzame inzetbaarheid en kennis te halen én brengen. Dat meer dan 130 mensen zich inschreven voor deze eerste editie was boven verwachting.

Initiatiefnemer is Domesta, die graag een uitwisselingstraject wilde opzetten in haar werkgebied (gemeenten Hoogeveen, Emmen en Coevorden). Domesta vond drie andere organisaties die wilden meehelpen bij het op poten zetten van de Week van de Uitwisseling: Rabobank Zuidwest-Drenthe, Cvites en Lectoraat Duurzame Innovatie in de regionale kenniseconomie Stenden Hogeschool / Alfa College. Samen vormen zij de kerngroep.

De kerngroep benaderde vervolgens andere bedrijven met als resultaat dat nog eens negen organisaties hun deuren openzetten. Er zijn daarmee ook ‘meelopers’ te vinden bij Bouwborg Zomers, Bouwbedrijf Buursema, Emco Groep, Gemeente Emmen, Aannemingsbedrijf Paas B.V., Rabobank Borger-Klenckeland, Rabobank Emmen-Coevorden, Waterschap Vechtstromen en de Westerkim.

Het is de bedoeling om er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken, met ieder jaar meer organisaties én medewerkers die meedoen. 

'Vreemd volk' over de werkvloer