Terug naar nieuwsoverzicht

Wat gaan we de komende jaren in elke gemeente doen?

24 januari 2017

Onze prestatieafspraken in de gemeenten Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Borger-Odoorn

Jaarlijks brengen alle woningcorporaties vóór 1 juli een bod uit aan de gemeente en lokale huurdersorganisatie. Daarin leggen ze hun plannen voor de komende jaren vast. Die plannen gaan over de ontwikkeling en de kwaliteit van de woningvoorraad, duurzaamheid, wonen en zorg, leefbaarheid en het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Ook geven de corporaties in het bod aan wat zij doen om voldoende woningen beschikbaar en betaalbaar te houden.

Domesta heeft dus afspraken gemaakt in de gemeenten Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Borger-Odoorn.

Deze prestatieafspraken zijn inmiddels allemaal voorzien van de handtekeningen van de betrokken partijen. Op de foto de ondertekening van de afspraken in Hoogeveen. Van links naar rechts: Egbert Hoorn namens Stichting Huurdersbelangen Domesta, wethouder Anno Wietze Hiemstra en Bert Moormann van Domesta.

Klik hier voor de prestatieafspraken Coevorden 

Klik hier voor de prestatieafspraken Emmen 

Klik hier voor de prestatieafspraken Hoogeveen 

Klik hier voor de prestatieafspraken Borger-Odoorn

Wat gaan we de komende jaren in elke gemeente doen?