Terug naar nieuwsoverzicht

Zorgpartijen, Strukton en Domesta brengen onderhoud naar hoger level

20 juni 2016

Zorgpartijen, Strukton en Domesta brengen onderhoud naar hoger level

Zorgpartijen, Strukton en Domesta brengen onderhoud naar hoger level

Maximale klanttevredenheid, minder storingen en elk jaar een factuur die vijf procent lager is dan de vorige: dat zijn de belangrijkste voorwaarden van het nieuwe onderhoudscontract voor installaties dat Domesta heeft afgesloten met Strukton Worksphere. Het contract geldt voor dertien zorggebouwen die Domesta verhuurt aan Treant Zorggroep, Promens Care en Zorggroep Tangenborgh.

Bijzonder aan het contract is dat de zorgpartijen die de gebouwen huren tijdens de voorbereidingen hun wensenlijstje konden inleveren.  Zo ontstond een voor elk gebouw een maatwerkcontract met optimale dienstverlening en lage kosten. Carl Weelink, directeur Vastgoed bij Domesta is blij met het resultaat:

“Niet het scheiden van wonen en zorg, maar juist het verbinden van die twee is de sleutel voor goede resultaten. Met dit contract besparen we niet alleen geld, we komen met dit contract ook tegemoet aan de wensen van onze zorgpartners. En uiteindelijk betekent dat dus ook een betere dienstverlening aan onze bewoner.”

Het contract is tot stand gekomen met de zogenaamde Best Value methode. Deze methode beschrijft welke eindresultaten je als opdrachtgever verwacht. De manier waarop de resultaten gehaald worden laat je aan de opdrachtnemer over. Bert Haan, regio directeur Strukton Worksphere Noord Oost:

“ We zijn trots dat Domesta ons heeft uitgedaagd de samenwerking verder door te ontwikkelen. We hebben direct het voortouw genomen met als uitgangspunt:  ruimte voor alle wensen vanuit de zorgverleners  als  eindgebruiker,  Domesta als vastgoed eigenaar en onszelf als dienstverlener. Het resultaat: meer toegevoegde waarde voor iedereen.”