Regionale Geschillen Commissie

Klachten en geschillen lossen we op door met elkaar te praten. Komen we er tóch niet samen uit? Dan is er de Regionale Geschillencommissie.

Deze commissie bestaat sinds 1994. Deelnemers zijn de huurdersorganisaties samen met woningcorporaties in Drenthe en Groningen: Actium (Assen), Lefier (Emmen en Borger), Domesta (Emmen), Woonservice (Westerbork), Stichting Eelder Woningbouw (Paterswolde), De Volmacht (Gieten), Woonborg (Vries) en Woonconcept (Meppel). 

Onafhankelijk

De commissie is onafhankelijk en onderzoekt gemelde geschillen tussen huurder en verhuurder en adviseert de verhuurder vervolgens over de afhandeling van de klacht. Maar in eerste instantie is de Regionale Geschillen Commissie er voor de huurder. Hij kan er zijn verhaal kwijt en is verzekerd van een serieuze en objectieve afhandeling van zijn klacht.

Samenstelling commissie

De commissie bestaat uit tenminste 5 leden:

  • een lid voorgedragen door de woningcorporaties
  • een lid namens de huurdersorganisaties
  • een derde lid (tevens voorzitter), op voordracht van een werkgroep.

Daarnaast zijn er plaatsvervangende leden. Zij vervangen zittende commissielden als dat nodig is. 

Het liefst tevreden huurders

De corporaties zien het liefst alleen maar tevreden huurders en doen hun werk zo goed mogelijk. Soms gaat er daarbij iets mis. Dat kan leiden tot een conflict, waarover je verhaal wilt halen.

Wanneer dien je een klacht in?

Je kunt een klacht indienen als je niet tevreden bent over de handelswijze van Domesta. Je hebt bijvoorbeeld herhaaldelijk een verzoek ingediend, maar geen reactie gekregen. Of je vindt dat er onvoldoende moeite is gedaan om een probleem op te lossen. Het kan ook zijn dat je van mening bent dat je niet correct behandeld bent. Ben je het niet eens met de afhandeling van jouw klacht door de directie van Domesta, dan is er sprake van een geschil. 

De procedure

Dit geschil kun je voorleggen aan de Regionale Geschillencommissie. Zij onderzoeken jouw klacht zorgvuldig en vragen uitgebreide informatie op bij ons. Vervolgens kun je worden uitgenodigd om jouw klacht mondeling toe te lichten. Dit gebeurt in een zitting waarin zowel de klager als de corporatie hun zegje kunnen doen. De Regionale Geschillencommissie komt daarna met een eindadvies, wat in praktisch alle gevallen door de directie van de corporatie wordt opgevolgd.

Adres:

Regionale Geschillencommissie
p/a Postbus 190
7900 AD Hoogeveen

mail: samen@geschillenbehandelen.nl
w
ww.geschillenbehandelen.nl