Directie

Domesta heeft twee directeuren: Bert Moormann en Gerrit Bos.

Bert is verantwoordelijk voor de afdelingen Wonen, Onderhoud & nieuwbouw en de staf. Gerrit heeft de afdelingen Strategie & beleid en Ondersteuning onder zijn hoede. Meer informatie over de portefeuilleverdeling vind je hier

Directie

  • Bert Moormann

  • Gerrit Bos