Ruimte om te leven

Download plan in pdf
Domesta Beleidsplan

Samen werken aan leefbare buurten

Samenwerken is van groot belang bij het werken aan een leefbare buurt. Allereerst met de bewoners zelf. Maar ook met ander organisaties als gemeente, zorg, welzijnswerk en politie.

Lees meer

Woon-zorgcentra waar je elkaar ontmoet

We verwachten nog steeds een toenemende vraag naar woon-zorgcentra; zowel voor ouderen als mensen met een beperking.

Lees meer

Maatwerk

We willen werken vanuit de bedoeling en ons niet verschuilen achter allerlei regels en procedures.

Lees meer

Van achteraf herstellen naar vooraf overleg

We werken minder meldingsgericht. Door vooraf - samen met huurders -normen te bepalen en zaken waar nodig bij andere instanties (zoals buurtbemiddeling) neer te leggen, groeien we meer naar een preventieve rol. Daarin maken we keuzes en maken we duidelijk waar wij voor zijn en wat wij van anderen verwachten.

Lees meer

Ruimte om te leven

Wij vinden het belangrijk dat elke huurder de ruimte heeft om zijn leven te leiden. Ruimte om te leven staat voor betaalbare woonruimte, waardoor je geld en energie overhoudt voor andere dingen. En het staat voor invloed op je (t)huis en voor een prettige buurt.

Lees meer

Samen grip op betaalbaar wonen

Betaalbaarheid is een belangrijk speerpunt van Domesta. Grote groepen huurders houden helaas te weinig ruimte in het huishoudboekje over om ’hun leven te leven’. De huur wordt nog wel betaald, maar mensen bezuinigen op andere primaire levensbehoeften als voeding, kleding, sociale activiteiten en zelfs zorg. Dat vinden wij niet acceptabel. Een belangrijke manier om hiermee aan de slag te gaan is door huurders meer invloed te geven op hun woonlasten.

Lees meer

Betaalbare huizen

Hoe houden we wonen betaalbaar?

Lees meer

Samen plannen maken

Huurders zijn het vertrekpunt bij alles wat we doen. De start van een nieuwbouw- of renovatieproject, de ontwikkeling van nieuw beleid maar ook andere veranderingen die we door willen voeren, starten we met een gesprek met de betrokken huurders.

Lees meer

Langer zelfstandig thuis wonen

Domesta vindt dat het wonen zo gewoon mogelijk moet blijven, ook als het door een ontwikkelende zorgvraag niet meer vanzelfsprekend is. Wij richten ons op het ondersteunen van mensen bij het zelfstandig thuis wonen en op een goed beheer en een uitbreiding van ons zorgvastgoed.

Lees meer

Besparen op energie

Goed geïsoleerde huizen met duurzame energie via zonnepanelen en/of warmtepompen geven ruimte in je huishoudboekje. Maar zelf kun je ook veel doen.

Lees meer

Haal de zon in huis

Is zonnepanelen ook iets voor jou?

Lees meer

Domesta

De op deze tekening gepresenteerde plannen vragen wel wat van ons als organisatie. Gelijkwaardigheid, vertrouwen en samenwerken zijn daarbij belangrijke waarden. Maar hoe willen we ons ontwikkelen. En hoe zit dat met de financiën? Kan Domesta dit betalen?

Lees meer