Terug naar projecten

Onderzoek naar toekomst flat De Arend Hoogeveen

Onderzoek naar toekomst flat De Arend Hoogeveen

Samen met bureau KAW en de bewoners van De Arend gaan we nader onderzoek doen naar de toekomst van de markante flat in Hoogeveen. 

In 2010 was Domesta van plan De Arend te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Dit leverde veel weerstand op omdat de bewoners hier nog met veel plezier woonden. Mede daarom stelden we het besluit destijds uit en verbeterden we alleen een aantal (technische) zaken in de flat. Het afgelopen jaar deden we opnieuw onderzoek naar de toekomst van De Arend. Belangrijk onderdeel was een woonbelevingsonderzoek onder bewoners. De meeste bewoners vertelden daarbij dat ze prettig wonen in De Arend. Tegelijkertijd hebben ze bijna allemaal wel klachten, zoals geluidoverlast en tocht.

Stijging bouwkosten speelt De Arend parten

Met de resultaten van het woonbelevingsonderzoek en de eerder gedane technische onderzoeken op zak is de toekomst voor De Arend opnieuw bestudeerd. Uitkomst: sloop en een soortgelijke flat terugbouwen vinden we door de enorme stijging van de bouwkosten anno 2019 niet verantwoord. Een grondige renovatie is door die stijging van de bouwkosten ook ontzettend duur en lost nog niet alle problemen op. In beide gevallen zouden de huurprijzen voor de bewoners veel te hoog worden. We moeten dus op zoek naar andere mogelijkheden. 

Bewoners betrokken bij vervolg

We vinden het heel vervelend voor de bewoners dat er nu nog geen duidelijkheid is over de toekomst van De Arend. Maar we vinden het ook belangrijk dat er een goede oplossing komt. In het nadere onderzoek gaan we daarom met bewoners en KAW op zoek naar bouwvormen en bouwtechnieken die wel een oplossing bieden: een duurzame oplossing waarbij de woonlasten zo laag mogelijk blijven.

Wat vind je van deze inhoud?

Nuttig Niet Nuttig