Terug naar project:

Langer zelfstandig thuis wonen

Domesta vindt dat het wonen zo gewoon mogelijk moet blijven, ook als het door een ontwikkelende zorgvraag niet meer vanzelfsprekend is. Wij richten ons op het ondersteunen van mensen bij het zelfstandig thuis wonen en op een goed beheer en een uitbreiding van ons zorgvastgoed.

Thuis oud worden

De meeste huurders wonen ook de komende jaren in hun huidige huis. Zij krijgen in de toekomst mogelijk te maken met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, maar willen liever niet verhuizen. 

We bouwen steeds meer levensloopbestendige huizen, waarin je van jong tot oud kunt blijven wonen.
Maar we leveren ook maatwerk om mensen langer thuis te laten wonen. We bieden overzicht, inspiratie en advies om eventuele belemmeringen in en rondom het huis weg te nemen. We adviseren en faciliteren huurders in maatwerkoplossingen. Als er kleine aanpassingen nodig zijn, komt onze medewerker Langer Thuis langs om te kijken wat er mogelijk is. 

Meer informatie vind je hier.