Terug naar project:

Van achteraf herstellen naar vooraf overleg

We werken minder meldingsgericht. Door vooraf - samen met huurders -normen te bepalen en zaken waar nodig bij andere instanties (zoals buurtbemiddeling) neer te leggen, groeien we meer naar een preventieve rol. Daarin maken we keuzes en maken we duidelijk waar wij voor zijn en wat wij van anderen verwachten.

Ook als het gaat om het streven naar verzorgde tuinen, verschuiven we van reactief naar preventief. 

Basistuin en Tuinfonds 

Als een buurt er niet verzorgd en netjes uit ziet, gaat dat ten koste van de leefbaarheid. Daarbij is tuinonderhoud een belangrijk aandachtspunt. Wat de een mooi vindt, is de ander een doorn in het oog. We voeren gesprekken met huurders om zo samen te bepalen wat in die buurt wel en wat niet passend is. Zo gaan we door met de ontwikkeling van een aantal basistuinen. Voor mensen die hun tuinonderhoud niet kunnen overzien, stellen we een tuinfonds (vergelijkbaar met het reparatiefonds) in om het onderhoud over te nemen. We hebben daarbij ook aandacht voor schuttingen en schuren.