Terug naar project:

Woon-zorgcentra waar je elkaar ontmoet

We verwachten nog steeds een toenemende vraag naar woon-zorgcentra; zowel voor ouderen als mensen met een beperking.

Juist ook voor deze mensen willen we– in samenwerking met zorgpartners – prettig wonen mogelijk maken. We investeerden altijd veel in zorgvastgoed en hebben de ambitie om dit verder te laten groeien door nieuwbouw of overname van zorgvastgoed van anderen. Waar dat nodig is, doen we dat ook buiten de gemeenten waarin we nu al actief zijn. 

Beschutting en ontmoeting

De komende jaren nemen we – onder invloed van de vergrijzing – onze verantwoordelijkheid om ook voor de ouder wordende huurder die niet ‘thuis’ wil of kan blijven wonen, passende woonruimte te realiseren in samenwerking met zorgpartijen. We geloven in een kleinschalige aanpak waarbij mensen zoveel mogelijk onderdeel van de maatschappij blijven uitmaken, maar voldoende beschutting vinden om zorgeloos oud te worden. Bij herontwikkelingen worden de zorglocaties daarom kleinschaliger en meer op ontmoeting gericht. Ze passen het beste op een centrale plek in de wijk/het dorp. Dit geldt overigens niet alleen voor de huisvesting van ouderen, maar ook voor de huisvesting van mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.