Terug naar project:

Samen werken aan leefbare buurten

Samenwerken is van groot belang bij het werken aan een leefbare buurt. Allereerst met de bewoners zelf. Maar ook met ander organisaties als gemeente, zorg, welzijnswerk en politie.

In de samenwerking met onze partners zoeken we de grenzen op. Waar maatwerk nodig is, kan het soms zijn dat we ze overschrijden. We verschuilen ons niet achter ons eigen vakgebied en verwachten hetzelfde van onze partners. Signalen die wijzen op ongeregeldheden achter de voordeur melden we. Zo kunnen we in gezamenlijkheid iets doen aan problemen die ontstaan door bijvoorbeeld mensen met verward gedrag of psychiatrische aandoeningen, waar omwonenden direct en vaak langdurig ernstige last van hebben. Dit doen we zo lokaal mogelijk. Samen met partners signaleren we, bespreken we en komen we tot oplossingen. 

Samen met partners stimuleren we ook dat huurders die nu geen baan hebben, aan het werk komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sociale werkplaats. We werken samen met onderwijs en aannemers, om te zorgen dat er voldoende personeel in de bouw is en scholieren meer kans op een baan hebben na hun opleiding, ook op langere termijn.