Terug naar project:

Domesta

De op deze tekening gepresenteerde plannen vragen wel wat van ons als organisatie. Gelijkwaardigheid, vertrouwen en samenwerken zijn daarbij belangrijke waarden. Maar hoe willen we ons ontwikkelen. En hoe zit dat met de financiën? Kan Domesta dit betalen?

Organisatie 

We leven in een tijdperk waarin alles in beweging lijkt te zijn en met elkaar is verbonden. Daarin hebben we niet altijd iets aan een vergezicht in de vorm van ‘een stip aan de horizon’. Veel belangrijker is om als organisatie aan te sluiten bij de bewegingen in onze omgeving. Zo zorgen we er ook in de toekomst voor dat ieder mens – van kind tot senior - een eigen veilige plek heeft. Dat vraagt om nieuwsgierige medewerkers en een wendbare organisatie. De komende tijd jaren willen we onder meer innovatiever worden en nog meer gebruik maken van data. Samenwerken blijft erg belangrijk. Niet alleen met gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties en andere corporaties, maar ook met bijvoorbeeld het onderwijs en bouwpartijen. We benutten ieders kennis en expertise om zo wonen voor onze huurders goed maar ook betaalbaar te houden.

Financiën 

Domesta is een financieel gezonde onderneming. Wij benutten de ruimte die dat geeft zo gericht mogelijk om bij te dragen aan de doelen uit het ondernemingsplan. Zo komt het geld rechtstreeks daar terecht waar het voor bedoeld is: bij onze huurders. Denk bijvoorbeeld aan het gratis verstrekken van zonnepanelen en andere energiemaatregelen. Maar ook aan het laag houden van de huren om zo voldoende betaalbare huizen beschikbaar te hebben voor mensen die recht hebben op huurtoeslag. We willen natuurlijk financieel gezond blijven. Dat zijn we ook verplicht aan de huurders die ons in de toekomst nodig hebben. Het (financiële) speelveld voor woningcorporaties is continu in ontwikkeling. Zaken als de verhuurderheffing noodzaken ons scherp naar de financiën te blijven kijken. Alleen zo kunnen we de continuïteit waarborgen, onze hiervoor besproken ambities verwezenlijken en eventuele tegenvallers opvangen. We voeren een solide financieel beleid en managen mogelijke risico’s. Ook blijven we de operationele kasstromen nu en in de toekomst goed bewaken. 

Wil je meer weten over de financiën bekijk dan ons jaarverslag of onze begroting. Die vind je bij de publicaties