Terug naar project:

Ruimte om te leven

Wij vinden het belangrijk dat elke huurder de ruimte heeft om zijn leven te leiden. Ruimte om te leven staat voor betaalbare woonruimte, waardoor je geld en energie overhoudt voor andere dingen. En het staat voor invloed op je (t)huis en voor een prettige buurt.

Dit vraagt om een gelijkwaardige relatie met huurders. We weten dat het aantal huurders met een ‘betaalbaarheidsrisico’ is afgenomen. Tegelijkertijd staat de leefbaarheid steeds meer onder druk. Daarom hebben we er samen met onze partners voor gekozen om van ‘leefbare buurten’ het belangrijkste speerpunt te maken. Onze inzet op betaalbaar wonen blijft daarbij belangrijk. Sterker nog: als huurders ruimte in de portemonnee hebben, hebben zij meer ruimte om zich in te zetten voor hun buurt en buren in plaats van met hun financiële problemen bezig te zijn. 

Uitgangspunten Ruimte om te leven: 

  1. Huurders beslissen mee over hun (t)huis en hun omgeving. 
  2. Niet alles past in een procedure. Dat is niet erg: dan leveren we maatwerk. 
  3. We onderzoeken ideeën van huurders en zeggen niet gelijk nee. 

Bij Ruimte om te leven kan het gaan om individuele initiatieven, maar ook om initiatieven van een groep huurders, zoals een wooncoöperatie of een energiecoöperatie.  

Rode draad

De Ruimte om te leven werkwijze is de rode draad en inspiratiebron voor de uitwerking van de plannen. Hoe? Dat zie je elders op de tekening. Je kunt natuurlijk ook het plan zelf lezen.