Terug naar project:

Samen grip op betaalbaar wonen

Betaalbaarheid is een belangrijk speerpunt van Domesta. Grote groepen huurders houden helaas te weinig ruimte in het huishoudboekje over om ’hun leven te leven’. De huur wordt nog wel betaald, maar mensen bezuinigen op andere primaire levensbehoeften als voeding, kleding, sociale activiteiten en zelfs zorg. Dat vinden wij niet acceptabel. Een belangrijke manier om hiermee aan de slag te gaan is door huurders meer invloed te geven op hun woonlasten.

Maatwerk

Maar niet al onze huurders kunnen hun huishoudboekje overzien. Daarom is er maatwerk nodig. Onderdelen van het maatwerk zijn bijvoorbeeld een gesprek over je woonlasten, het inzetten van de Voorzieningenwijzer of een (tijdelijke) huurverlaging. Ook als je plotseling in een situatie komt waarin je inkomen verandert, denken we in oplossingen en proberen we maatwerk te leveren. 

Extra steun

Op termijn ontwikkelen en implementeren we een nieuw betaalbaarheidsbeleid. In dit betaalbaarheidsbeleid geven we ruimte aan mensen die hun financiën zelf kunnen overzien. Mensen die het niet zelf kunnen overzien, ondersteunen we. Daarnaast is er een groeiende groep huurders die het nooit gaat overzien. Dit leidt steeds vaker tot problemen en daar maken wij ons zorgen over. Voor die groep gaan we nog verder in het maatwerk. Zo kunnen we bijvoorbeeld overgaan tot het inhouden van de huur op de uitkering. We onderzoeken ook of we in specifieke gevallen, waar dat echt nodig is, het huis inclusief energie kunnen verhuren. 

We hebben een betaalbaarheidsfonds van € 250.000 per jaar. Dat helpt ons om met maatwerk huurders structureel meer ruimte in de huishoudportemonnee te geven.  

Meedoen aan energiebesparende maatregelen is ook een manier om invloed uit te oefenen op de woonlasten, maar daarover lees je meer bij de zonnepanelen op de flat. 

Wil je hier meer over weten? Kijk dan eens op onze pagina Slim omgaan met geld. Of mail of bel ons op (0591) 57 01 00.