Terug naar project:

Betaalbare huizen

Hoe houden we wonen betaalbaar?

Betaalbare huizen

Betaalbaar wonen begint met betaalbare huizen voor de doelgroep. We hebben het dan over de groep mensen die is aangewezen op huurtoeslag. We verhogen de huren alleen met de inflatie. De betaalbaarheid van een huis heeft niet alleen te maken met de hoogte van de huur. Ook energie kost veel geld. We gebruiken onze duurzaamheidsmaatregelen nadrukkelijk ook voor meer financiële ruimte voor huurders. Daarover lees je meer bij de plaatjes over zonnepanelen en isoleren.

Om onze huizen betaalbaar te houden kiezen we ervoor dat 85% van onze huizen beschikbaar is voor 1- en 2 persoonshuishoudens met huurtoeslag. Al onze huizen hebben we daartoe in betaalbaarheidscategorieën ingedeeld. Bij een nieuw huurcontract passen we de huur aan naar een huur die past bij die categorie. In de praktijk betekent het dat 85% van onze huizen een huurprijs krijgt onder de eerste aftoppingsgrens, oftewel de maximale (begin)huurprijs voor één- en tweepersoonshuishoudens met een laag inkomen. We kiezen daarvoor omdat het grootste deel van onze huizen door deze groep wordt gehuurd en we verwachten dat dat zo zal blijven.

Een betere match tussen inkomen en woonlasten 

We stimuleren bovendien het ontstaan van een betere balans tussen het inkomen van huurders en hun woonlasten door ‘passend toewijzen’. Zo voorkomen we dat mensen met een laag inkomen in een huis met een erg hoge huur wonen. We stimuleren de balans ook door woningzoekenden niet alleen te informeren over de huurprijs van hun potentiële huurhuis, maar ook over de verwachte bijkomende kosten (gas en elektra). Zo kunnen ze een beter overwogen woningkeus maken.