Het gezicht van Domesta

Op 1 november 2014 trad onze driehoofdige directie aan: Bert Moormann (directeur Wonen), Carl Weelink (directeur Vastgoed) en Gerrit Bos (directeur Bedrijfsvoering). Om de continuïteit te borgen heeft Carl Weelink het eerste jaar de voorzittersrol op zich genomen.

Het afgelopen jaar is gebruikt om toekomstplannen te maken. Nu zijn we volop bezig met het uitvoeren van de plannen. Hierbij zoeken we steeds nadrukkelijker de samenwerking met huurders en andere partijen. Bert is de meest aangewezen persoon om hier namens de directie leiding aan te geven. Hij nam daarom per 1 januari 2016 de voorzittershamer van Carl over.

Onze driehoofdige directie blijft gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie maar Bert is door deze stap meer het eerste aanspreekpunt en het gezicht van Domesta naar buiten toe.

Het gezicht van Domesta

Wat vind je van deze inhoud?

Nuttig Niet Nuttig