Meer ruimte in de huishoudportemonnee

Betaalbaarheid is hét thema waar Domesta zich de komende jaren aan verbindt. Grote groepen huurders houden helaas te weinig ruimte in het huishoudboekje over om ’hun leven te leven’. Ze betalen de huur nog wel, maar bezuinigen op andere primaire levensbehoeften als voeding, kleding, sociale activiteiten en zelfs zorg. Dat vinden wij niet acceptabel.

Inzet betaalbaarheidsfonds

Door een betaalbaarheidsfonds van € 500.000 per jaar in te zetten, kunnen we ingaan op initiatieven die huurders nemen om meer ruimte te krijgen in hun financiën. Dit kan op diverse manieren, zoals budgettrainingen, hulp bij het verhuizen naar een goedkopere woning enz. We zetten het fonds niet alleen in voor zulke initiatieven, maar ook voor Domesta initiatieven gericht op betaalbaarheid. Zo willen we onze huurders er actief op wijzen dat ze mogelijk recht hebben op huurtoeslag of andere toeslagen/vrijstellingen. Waar nodig ondersteunen we ze met het aanvragen.

Nieuwe ondernemingsplan

Dit betaalbaarheidsfonds vloeit voort uit ons nieuwe ondernemingsplan. Op dit moment leggen we de laatste hand aan ons strategische plan voor de komende twee jaren. Je zult merken dat ook hierin het thema ‘betaalbaarheid’ met stip op nummer één staat.

Wat vind je van deze inhoud?

Nuttig Niet Nuttig