Veiligheid gaat voor alles

Veiligheid gaat voor alles

Scootmobielen, elektrische fietsen, scooters, brommers, brommobielen en (elektrische) rolstoelen... we zien ze steeds vaker. Binnen én buiten. Voor veel mensen maakt dit het verschil tussen mobiel zijn en thuis blijven. 

Lastige situaties

Deze elektrische voertuigen zorgen soms voor lastige situaties. Zo staan scootmobielen op galerijen of versperren soms vluchtwegen, veroorzaken scootmobielen liftstoringen door botsingen en worden elektrische fietsen op kosten van niet-gebruikers opgeladen. Daarom willen we dit in andere banen leiden.

Brandveiligheid

We vinden het belangrijk dat iedereen veilig woont. Als we nu niets doen aan de situatie, dan lopen we grote risico's op het gebied van brandveiligheid. En dat willen we natuurlijk niet. Daarom gingen we in gesprek met bewoners, gemeenten en zorgorganisaties. 

We vroegen hen wat zij van het stallen en opladen van elektrische voertuigen vinden. De informatie die we kregen, samen met wat we vanuit de wet verplicht zijn om te regelen, zorgen voor een nieuwe aanpak.

Vrijhouden van vluchtroutes

In de wet staan flink wat voorschriften over de brandveiligheid. Daar moeten én willen we aan voldoen. Zo staat hierin dat ruimtes die alle bewoners van een woongebouw gebruiken en als vluchtroute dienen, niet geblokkeerd mogen worden door objecten. Wat voor objecten dan ook. 

Onze aanpak richt zich op het vrijhouden van alle vluchtroutes. Wat dit betekent voor elektrische voertuigen in onze woongebouwen lees je hieronder. 

Wat gaan we doen?

We gaan niet zo maar aan de slag. In nauw overleg met de bewoners van de woongebouwen passen we dingen aan:

  1. Domesta wijst ruimte(n) aan voor het stallen en opladen van elektrische voertuigen. Alleen daar mogen ze staan. 
  2. De aangewezen stallingsruimte voldoet aan de brandveiligheidseisen. We realiseren de ruimte in overleg met de gebruikers, bewonerscommissie, toezichthouder brandveiligheid en de gemeente. 
  3. We realiseren alleen stallingsruimte voor elektrische voertuigen die gebruikt worden. 
  4. Voertuigen voor buiten (zoals buiten-scootmobielen, elektrische fietsen en driewielers) houden we buiten de liften door (als het kan) stallingsruimte te maken in de kelder, op de begane grond of buiten het woongebouw. 

In 2017 gaan we aan de slag

In 2017 gaan we actief aan de slag met deze nieuwe aanpak. Alles in nauw overleg met de bewoners. Zodra een woongebouw aan de beurt is, nodigen we de bewoners uit voor een informatiebijeenkomst. 

Wat vind je van deze inhoud?

Nuttig Niet Nuttig