Wat gebeurt er als ik een ZAV aanbreng zonder toestemming?

Dan kunnen we je vragen de verbouwing te verwijderen. Of aan te passen aan onze wensen. Een ZAV moet je altijd vooraf aanvragen. 

Alle kosten die hieruit voortkomen, betaal je zelf.

Wat vind je van deze inhoud?

Nuttig Niet Nuttig